Mieke Robben, (1960)

Opleiding:

Academie voor Schone kunsten in België 2006-2011, specialisatie portret en model. 

Masterclasses: Wackersacademie bij Sam Drukker en Irma Braat 

Masterclasses bij Ben Lustenhouwer, Dinie Boogaart 

Fontys, Hoge school voor de kunsten: orientatiecursus docent beeldende vorming.

Mieke maakt vooral portretten, als vrij werk en in opdracht. De belangrijkste thema’s in haar werk zijn mens en dier. Het is vaak een bepaalde blik of sfeer die ze interessant vindt om vast te leggen. Ze heeft een realistische, figuratieve schilderstijl; kleur en licht zijn belangrijke beeldbepalende elementen. Slechts delen in de voorstelling worden scherp uitgewerkt, de achtergronden zijn vaak ongedefinieerd; hetgeen resulteert jn verstilde beelden die bij eenieder weer een andere emotie oproepen.

Voor meer informtie: zie ' Werkwijze portret' 

Mieke Robben, Breda

Tel.: 06 40 39 91 30

K.v.K.: 20166389